วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

   

ประกาศข้อมูลข่าวสาร

 

   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 “ผ้าขิดลายนารีรัตน์ราชกัญญา” ลายผ้าพระราชทาน เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษา สังกัดสอศ. Monitoring Award 

โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพ

 ข้อมูลผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะและเป็นเจ้าของธุรกิจของผู้สำเร็จการศึกษา

งานถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการสถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 ประเภท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร นักเรียน นักศึกษา เรื่องการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ (ผู้ที่สมัครในการประเมิน Digital Literacy ไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียมสนับสนุนอีก) ผู้ที่สนใจสามารถกรอกแบบฟอร์มได้ที่>> คลิกกรอกแบบฟอร์ม

คำประกาศเจตนารมณ์วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

 คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษาทุกคน โหลดแอปพลิเคชั่นฝึกภาษาอังกฤษ “EchoVE” เพื่อพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ดาวน์โหลดได้ที่นี้ >> > สามารถตรวจเช็ครหัสเข้าใช้งานที่ทางวิทยาลัยฯได้จัดทำให้ ที่นี้ รหัสชุดที่ 1  รหัสชุดที่ 2

พระบรมราโชบายด้านการศึกษาในหลวงรัชกาลที่ 10

   

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

    วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 และ นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2565
 ........................................   ....................................................................................................
   
งานพัฒนาหลักสูตรฯ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะจัดโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนฐานสมรรถนะอาชีพการวัดผลเพื่อการพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษา (บรูณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษา) โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร

........................................   ....................................................................................................
   
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดของบุคลากรตามมาตรการ ตามโครงการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอสทิงพระ (ศอ.ปส.อ.สทิงพระ) เรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบันตามมาตรการกวาดบ้านสีขาวณ อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะในวันที่ 13 มีนาคม 2566
 ........................................   ....................................................................................................
    คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในวันที่ วันที่ 6 มีนาคม 2566
 .......................................  
....................................................................................................
    ข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม>>
   

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นและไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการทดลองนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้นและไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               - เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

               - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2566 ชุดที่ 1

               - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2566 ชุดที่ 2

               - คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ปี 2566 ชุดที่ 3

          ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาอ้างอิงในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

   

ข่าวการศึกษา

   

ผู้บริหารสถานศึกษา  

นางสาวปาริชาติ  ทัศนะธรรม

   

ลิงค์ต่างๆ  

 
 
   

สถิติการเข้าเว็บไซด์  

548247
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
159
395
830
546207
6230
6793
548247

Your IP: 34.239.173.144
Server Time: 2023-03-29 09:37:15