เนื้อหา

ข่าวกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด
ข่าวกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เนื้อหาข่าว
 
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 6 มีนาคม 2566
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมงานสมโภชวันหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ครบรอบ 441 ชาตกาล ณ วัดต้นเลียบ ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 3 มีนาคม 2566
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะจัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษ English Camp ให้กับนักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช 3 และปวส2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้คำศัพท์เทคนิค การกรอกใบสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การใช้สำนวนภาษาอังกฤษที่จำเป็นในการปฏิบัติงานหรือสัมภาษณ์งาน จัดขึ้นในวันที่ วันที่ 2 มีนาคม 2566
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะจัดโครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง วันที่ 1 มีนาคม 2566
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าตรวจเยี่ยมดูแลศูนย์อาชีวะ ช่วยเหลือประชาชน( Fix it Center ) ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ออกให้บริการ ซ่อมรถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับประชาชนโดยมีนายมานพ กาญจนา หัวหน้างานงานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ให้บริการแก่ประชาชน ในระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2566 ณ ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดวงขลา
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ กำหนดจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณี ทอดผ้าประจำปี ปิดทองหลวงปู่ทวด และห่มผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตน มหาธาตุวัดพะโคะ ประจำปี 2566
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมโครงการอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565โดยมีนายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคจะนะ
วันที่ 28 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2566 ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ศูนย์ Fix It Center วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อซ่อมรถจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในระหว่างวันที่ 24 - 25 ธันวาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะได้เข้าร่วม “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” การประเมิน/ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลาโดยมีสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวด 8 ชิ้นงาน
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมหลักยึดมั่นในศาสนาสู่การปฎิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ 10 โดยมีกิจกรรมไหว้พระประจำเดือน และหิ้วปิ่นโตเข้าวัดโดยนายไพโรจน์ เซ่งเอียง และคณะครูแผนกช่างยนต์ ได้นำนักเรียน นักศึกษาแผนกช่างยนต์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ วัดพะโคะ วันที่ 16 ธันวาคม 2565
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนอศจ.สงขลา เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าพลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ในวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ได้รับรางวัลเหรียญทอง โดยครูสำราญ ช่างสาน และ ครูเพ็ญศรี แก้วชูเสน เป็นครูผู้ฝึกซ้อม และควบคุมทีม
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี จัดสัมมนานักศึกษาฝึกอาชีพระดับชั้น ปวส 2 ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ ประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะกรรมการการประเมินผลการดำเนินงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับภาคใต้ ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้นายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนายการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้แสดงออกในทางที่เหมาะสม มีบุคลิกภาพความเป็นผู้นำมากขึ้น และคณะกรรมการองค์การฯ ได้มีการส่งมอบงานจากรุ่นสู่รุ่น ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชีที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ “ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี" ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) ผลการแข่งขัน ลำดับที่ 2 เหรียญทองแดง  และ ในการแข่งขัน"ทักษะโปรแกรมสำเร็จรูป" ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลการแข่งขันลำดับที่ 3 เหรียญทองแดง ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยนางมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนายการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดสงขลา  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะขอแสดงความยินกับ นางสาวเพชรรา ช่วยมณี นาวสาวชิดชนก จันทิมา ที่ได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ไทย ระดับจังหวัด โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานระดับเหรียญเงิน โดยครูสำราญ ช่างสาน เป็นครูควบคุม และผู้ฝึกซ้อม นักเรียน นักศึกษาในการแข่งขันครั้งนี้ ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
นายศรายุทธ ครูที่ปรึกษาองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการดำเนินงาน ร่วมประชุมวิชาการ องค์การฯ ประจำปี 2565 ระดับ อศจ.สงขลา ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
 นางสาวปริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา (แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี) โดยมี นายสุราษฎร์ พรมจันทร์ เป็นวิทยากรอบรม ณ โรงแรมโอโซ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 25 - 28 ตุลาคม 2565
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการเขียนแผนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/แกนมัธยม ของสถานศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพเกาะสมุย
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีมหากุศล ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 ณ วัดพะโคะ
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าแผนกวิชา เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการเขียนแผนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น/แกนมัธยม ของสถานศึกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร
 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ นางวรรณา ไชยหล่อ เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กศจ เพื่อเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความสามารถ เพื่อนำไปสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่สมาชิก ในวันที่ 8 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะร่วมประเพณีตักบาตรเทโวและลากพระโบราณประจำปี 2565เพื่ออนุรักษ์ และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ประจำปี 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ วัดพะโคะ
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อพิจารณาสรรหา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เข้าร่วมการประชุม  วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมม่วงคราม 1 วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ นำทีมโดยนายสันทัสน์ จันทรัตน์ นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมอบรม Cabling & Networking Contest ปี 10พร้อมส่ง นายพีรวัตร จุทอง และนายเจษฎา สะอาด เป็นตัวแทนแผนกเข้าร่วมการแข่งขัน Cabling & Networking Contest ปี 10 รอบคัดเลือกภาคใต้ ในวันที่ 28 กันยายน 2565โดยมี นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ให้กำลังใจตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะยินดีต้อนรับนายสมชาย นวลใย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายบุญฤทธิ์ รัตนคช ครูชำนาญการพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือนครศรีธรรมราชในการให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการในการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 ในอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ณ ห้องดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะทำการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement : PA ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ยินดีต้อนรับนายแสงชัย ขวัญเกลี้ยง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร(รัตน์ประธานราษฎร์นิกร) และคณะ เข้าศึกษาดูงานศุนย์บ่มเพาะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจต่อไป วันที่ 22 กันยายน 2565
 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ และคณะครูตรวจเช็คอาคารเรียน เพื่อวางแผนซ่อมแซมอาคารเรียนในปีงบประมาณ 2566 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดโครงการส่งเสริมหลักยึดมั่นในศาสนาสู่การปฎิบัติตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ของนักเรียน นักศึกษายึดมั่นในศาสนาสู่การปฎิบัติ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565
แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน นักศึกษา มุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการได้มีทักษะความรู้ คิดเป็นทำได้ เป็นนักพัฒนา เพิ่มประสบการณ์ และนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการ ในวันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้นางมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนายการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นตัวแทนเข้ารับ "เกียรติบัตรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมดีเด่น" พร้อม นายพีรวัตร จุทอง เข้ารับ "เกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น" ในงาน "มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำจังหวัดสงขลา 2565" ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
งานวิทยบริการและห้องสมุด นำโดยนางวรรณา ไชยหล่อ และนางสาวกัลยกร จันทร์นุ่น พร้อมคณะครูทุกแผนกวิชา เดินทางไปเลือกซื้อหนังสือตามโครงการเลือกซื้อหนังสือวิชาการทั่วไปหนังสืออ้างอิงเข้าห้องสมุด ณ ร้านนายอินทร์ และศูนย์หนังสือมหาลัยสงขลานคริทร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ประจำปี 2565 วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ บริษัทกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงด้านวิชาชีพให้กับนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่อาชีพจริง ในวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565
งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้นำบุคลากร ครู นักเรียน นักศึกษา เดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกรอบ และกิจกรรมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตามแนวพระราชดำริ ณ โรงเรียนวัดเขากลอย ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะได้จัดโครงการนิเทศเชิงปฎิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมดงตาล2 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วันที่ 29 สิงหาคม 2565
 ผลการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2564) กลุ่มจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และ จังหวัดสตูล จากสรุปผลการประเมินวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ อยู่ในลำดับที่ 9 ด้วยคะแนน 67.00 ระดับ 3 ดาว
การประชุมคณะกรรมการประกวดโครงการ โครงงานวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องดงตาล 2 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เป็นประธาน ในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ และโครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าคาราวะ และรายงานตัวต่อนายเอกชัย แก้วรัตนะนายอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
งานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู - บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน - นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการศึกษาดูงาน ในโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสิงหนคร และ ร้านวรรณดีขนมพื้นบ้าน อ.สิงหนคร จ.สงขลา ในนามของวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการจัดการสิงหนคร และร้านวรรณดีขนมพื้นบ้าน ที่ให้ความอนุเคราะห์วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้
นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เข้าคาราวะ และรายงานตัวต่อท่าน ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา และท่านประธานมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดยมี ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญคุณนันทชัย ทองเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท แมนเอ โฟรสเซน ฟู๊ดส์ จำกัด คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะผู้บริหารจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์และวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมสำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรมเดินทางไปสวัสดีและขอบคุณ รองชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ เนื่องช่วงเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2565
 งานบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ) ประจำปี 2565 โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประธานในพิธีเปิด นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรม ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมหัวหน้าแผนกทุกแผนกวิชา เพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2565 และร่วมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เป็นประธาน ในการเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อครูปภาวี หวังนุรักษ์ ครูแผนกวิชา การบัญชี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมวางพวงหรีด เพื่อแสดงความเสียใจกับครอบครัวหวังนุรักษ์ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ วัดเจดีย์งาม อ.ระโนด จ.สงขลา
นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมพิธีเปิด ในโครงการขับขี่ปลอดภัย ในสถานศึกษา ประจำปี 2565 พร้อมด้วยคณะ ครู และนักศึกษาเข้าร่วม ในโครงการขับขี่ปลอดภัย ในสถานศึกษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการ "ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA " เพื่อฝึกทักษะการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดให้แก่นักเรียนนักศึกษา เพื่อออกบริการชุมชน วัด และโรงเรียนในพื้นที่ ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565
 นางสาวปาริชาติ ทัศนะธรรมผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูนงคราญ ช่างสาน ครูชำนาญพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะครู และตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอกระแสสินธุ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างอาชีพ และการจัดทำบัญชีครัวเรือน ให้แก่ชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์จังหวัดสงขลา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูนงคราญ ช่างสาน ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะตัวแทน การเงิน งานบัญชี และงานพัสดุร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เข้าติดตามข้อมูล ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมกับ ครูจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ร่วมกับคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของแผนกวิชาการตลาด ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กำหนดจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และมอบหมายครูนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และตัวแทนครู ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานแบบนิเทศติดตามแนวทางการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติจังหวัดสงขลา ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ร.ร.วัดปะโอ อ.สิงหนคร จ.สงขลา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูนงคราญ ช่างสาน ครูจำรัส อินทสโร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดชุมพล อ.สทิงพระ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ทำหน้าที่ประธานในการจัดสัมมนานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปวส.2 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูไพโรจน์ เซ่งเอียง ได้นำนักเรียน แผนกช่างไฟฟ้า ปวช.1 เข้าร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษาและร่วมกิจกรรมทำบุญอายุวัฒนมงคล 52 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองศ์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดประทานเทียนพรรษาถวายวัดพะโคะ โดยพระครูปุญญาพิศาล เจ้าอาวาสวัดพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ และ ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ ร่วมพิธีเปิด Fix it จิตอาสาและมอบหมายครูมานพ กาญจนา หัวหน้าโครงการฯ นำทีมออกบริการชุมชน พร้อมด้วยครู-นักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้า/แผนกช่างยนต์/และแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ และสอน108อาชีพ งบประมาณในปี 2564 ศูนย์ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จ.สงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายสมชาย แก้วรัตนะ นายอำเภอกระแสสินธุ์ ประธานในพิธี พร้อมด้วย ปลัดอบต.เกาะใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทนชุมชนร่วมพิธีเปิด (ขอบคุณชาวบ้านในพื้นที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น และดูแลรับรองอาหารกลางวัน) ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสีต้านภัยยาเสพติด "สมเด็จเจ้าพะโคะเกมส์ครั้งที่ 21" ระหว่าวันที่ 7-8 ก.ค.65 ณ สนามกีฬาวก.สมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูมานพ กาญจนา หัวหน้าศูนย์ฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างยนต์ เข้าร่วม โครงการ Fix it จิตอาสา ณ อบต.เกาะใหญ่ อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องดงตาล 2 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องดงตาล 2 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย นางมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และบุคลากรของวิทยาลัยฯ ร่วมทำบุญครบ100วัน เพื่ออุทิศส่วนกุศล ให้แก่ #พระครูศรีธรรมธัช (อมร) อดีตเจ้าอาวาสวัดพะโคะ ณ วัดชุมพล(ชายทะเล) ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้อำนวยการ และคณะติดตามผลการดำเนินงานของสถานศึกษา ในการขับเคลื่อนการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในวันที่ 22 มิถุนายน 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกับคณะผู้บริหาร และตัวแทนครู ร่วมส่งมอบรายงานผลการติดตั้งโซล่าเซลล์ ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรักตำบลท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งได้เดินทางส่งรายงาน ณ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูมานพ กาญจนา หัวหน้าศูนย์ฯ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม ในโครงการ Fix it จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ตำบลวัดสน ม.2 สำนักสงฆ์สามฐี อ.ระโนด จ.สงขลา บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ และสอน108 อาชีพ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิด ในโครงการ Fix it จิตอาสา ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ศูนย์ตำบลวัดสน ม.2 สำนักสงฆ์สามฐี อ.ระโนด จ.สงขลา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ปลัดอาวุโส อ.ระโนด จ.สงขลา ประธานในพิธี พร้อมด้วยนายก อบต.วัดสน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน รวมถึงชาวบ้าน ม.2 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ร่วมพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ และสอน108 อาชีพ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปี 2565 พิธีมอบทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสวันครู ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย นายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และนายมานพ กาญจนา หัวหน้าโครงการฯ นำคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงจัดฝึกอบรม108อาชีพ ในโครงการ Ftx it - จิตอาสา ศูนย์ตำบลวัดสน อ.ระโนด ซึ่งออกบริการวันอาทิตย์ที่12 มิถุนายน 2565 ณ.ศาลากลางบ้าน ม.5 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย นายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา รวมถึงตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ Ftx it - จิตอาสา ศูนย์ตำบลวัดสน อ.ระโนด ณ.ศาลา SML ม.4 ต.วัดสน อ.ระโนด จ.สงขลา ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ครูอนันต์ ทองนาเมือง ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เนื่องในโอกาสเดินทางมารายงานตัวในตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 9 มิถุนายน 2565 ขอต้อนรับครูอนันต์ ทองนาเมือง ด้วยความยินดียิ่ง
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางนงคราญ ช่างสาน ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ซึ่งจัดกิจกรรมในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ครูนฤชัย ชมพูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตามพื้นที่แผนกวิชา และอาคารสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายนายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมตัวแทนบุคลากร ร่วมต้อนรับคณะสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ และคณะรพ.สต.ชุมพล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบลงติดตาม Covid free setting โรงเรียนในอำเภอสทิงพระ โดยลงติดตามแนวทางป้องกัน และการเตรียมความพร้อม ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับคณะครูจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง เข้ามาศึกษาดูงานแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะครู - บุคลากรทางการศึกษา เปิดภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2565 ในการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Onsite100% ในวันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ กล่าวต้อนรับนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่1/2565 ในการเรียนรูปแบบ Onsite100% ในวันอังคาร ที่ 17 พฤษภาคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศอบรมคุณธรรมและพัฒนาจิตนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย นายจำรัส อินทสโร ตำแหน่งครูชำนาญการ เป็นประธาน ในการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประการ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ กำหนดจัดประชุมภาคี 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณาหนังสือเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ กำหนดจัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ระดับ ปวช.1 เพื่อรับทราบนโยบาย และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบ ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยตัวแทนครู และครูแผนกช่างยนต์ร่วมรับมอบสีจาก อู่ ต เจริญการช่าง ร่วมกับ บจก.พาราโค้ทติ้ง ได้มอบสีและผลิตภัณฑ์ให้กับวิทยาลัยฯ เป็นมูลค่า 1,497,775 บาท ในวันที่ 31 มีนาคม 65 ในนามวิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้ง2หน่วยงานเป็นอย่างสูงที่ให้การสนับสนุนในทุกๆปี
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมประชุมข้าราชการครูเพื่อทำความเข้าใจ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านระบบ Program Google Meet ในวันที่ 22 มีนาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจัดทำและตรวจสอบตารางการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 1/2565 ผ่านระบบ Program Google Meet ในวันที่ 21 มีนาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ให้โอวาทและขอบคุณนักศึกษาฝึกสอน จำนวน 4 ราย ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้ปฏิบัติการสอนเป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ในนามวิทยาลัยฯ ขอขอบคุณน้องไปทั้ง 4 ราย และขอให้น้องๆประสบความสำเร็จและเป็นครูที่ดีต่อไปในอนาคต ในวันที่ 15 มีนาคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะครู ร่วมต้อนรับและนำเสนอการดำเนินการติดตั้งระบบการทำงานแผงโซล่าเซลล์ต่อ ดร.มงคลชัย สมอุดร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจเยี่ยมและติดตามการใช้ประโยชน์ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก ต.ท่าบอน อ.ระโนด จ.สงขลา ในวันที่ 12 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายครูเชษฐา ทองเนื้อแข็ง และครูปาจรีย์ ทองบริสุทธิ์ และตัวแทนนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ในวันที่ 10 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยนางมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เข้าร่วมพิธีส่งมอบโซล่าเซลล์พลังงานไฟฟ้าสำรองพระราชทานสำหรับศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยพิบัติ ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ณ ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาชายแดนใต้ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก ปัตตานี จังหวัดปัตตานี
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรที่พักอาศัยของวิทยาลัยฯ ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อปรึกษาหารือในการจัดพิธีรับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายนายจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ดำเนินการจัดทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ รอบโควตาพิเศษ ระดับปวช. และระดับปวส. วันที่ 6 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายคณะกรรมการ คุมสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกวีรฉัตร โสเจยยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ ทำหน้าที่เป็นกรรมการ และ นางกาญจนา อินทสโร ครูชำนาญการ ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ ประเมินเตรียมความพร้อมอย่างเข้ม ครั้งที่ 3 ของครูกัลยกร จันทร์นุ่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย ในวันที่ 2 มีนาคม 65 ณ ห้องดงตาล
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้ Application Google Meet ในวันที่ 25 กุมภาพันธฺ์ 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูนงคราญ ช่างสาน ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วม และทำหน้าที่หัวหน้าแผนกบัญชี พร้อมด้วย นายจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นทำขนมพื้นบ้าน ในวันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2565 เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียน การสอน และการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย รองผู้อำนวยการทั้ง 4 ฝ่าย พร้อมด้วย คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา Big Cleaning day วันสงขลารักษ์โลก 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สนามกีฬาชายทะเล ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วย นางมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมรับมอบพันธ์ต้นกล้าโกโก้ จากกลุ่มเกษตรโกโก้บ้านของพ่อ นำทีมโดย ดร.จำรูญ วงค์กระจ่าง พร้อมคณะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เป็นประธานเปิดงาน โครงการสัมมนาวิชาชีพทางการบัญชี เรื่องการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของนักบัญชียุค Covid19 และการเตรียมความพร้อมของนักบัญชีเข้าสู่สถานประกอบการ โดยมอบหมายครูนงคราญ ช่างสาน ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี และปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ดำเนินการจัดโครงการฯ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับและรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ โควตารอบพิเศษ ซึ่งผู้ปกครองพร้อมนักเรียน นักศึกษาผ่านการตรวจคัดกรอง ชุดตรวจ ATK100% ผลเป็นลบทุกราย ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้่าพะโคะ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานกรรมการ พิจารณาข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแบบที่ ก.ค.ศ.กำหนด ร่วมกับคณะกรรมการ ณ ห้องดงตาล อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูศรายุธ สุวรรณโณ ทำหน้าที่ควบคุมนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับภาค ภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคตรัง ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย นางมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษา และงานบุคลากร รับเสื้อทีมที่สั่งตัดมอบให้บุคลากรของวิทยาลัยฯ จากร้านพีกาแดง ชาตรี เพชรมาศศรี ณ ห้องประชุมดงตาล ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย นายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ติดต่อประสานงาน และอำนวยความสะดวกให้กับสาธารณสุขอำเภอสทิงพระ และ จนท.รพ.สต.ชุมพล เข้าตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด19 ด้วยชุดตรวจ ATKให้กับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วย ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูมานพ กาญจนา และครูอรุณ แก้วชู้สน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี 
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำ 2565 ณ วัดพะโคะ ในวันที่ 20 มกราคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูมานพ กาญจนา และครูอรุณ แก้วชู้สน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2565 ณ วก.นาทวี ในวันที่ 20 มกราคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูภานุ ศรีสุวรรณ ครูแผนกช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมตัวแทนนักศึกษา ทำความสะอาดห้องเรียน - อุปกรณ์การเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนปฏิบัติ ในรูปแบบ On Site ณ แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2565 เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการเรียน การสอนแบบ On Site ณ ห้องประชุมดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 19 มกราคม 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ภายในวิทยาลัยฯ เนื่องในกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 19 มกราคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายนายนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และงานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ ออกแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และพบปะเยี่ยมเยือน สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ครูแนะแนว ร.ร.กศน.ระโนด และ กศน.กระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ในวันที่ 18 มกราคม 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายงานบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากร กำหนดจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพครูการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน วPA สายครูผู้สอน ในรูปแบบ Online ผ่าน Google Meet ให้กับคณะครู วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 13 ม.ค.65 เวลา 09.00 -12.00 น. โดยวิทยากร นางสาวศิรินันท์ เอียดเหลือ ครูชำนาญการ วิทยาลัยเทคนิคสงขลา ในโอกาสนี้ วิทยาลัยฯ ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และท่านวิทยากร ของวิทยาลัยเทคนิคสงขลา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายงานแนะแนว และ งานประชาสัมพันธ์ ออกแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และพบปะเยี่ยมเยือน สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ครูแนะแนว โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม โรงเรียนท่าบอน โรงเรียนวัดหัวป่า โรงเรียนบ้านมาบบัว อ.ระโนด จ.สงขลา ในวันที่ 12 มกราคา 2565
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วย นางนงคราญ ช่างสาน ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ นายไพโรจน์ เซ่งเอียง หัวหน้างานวิจัย และพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ "นวัตกรรมอาชีวศึกษาเพื่อแก้ปัญหาความยากจน" ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 12 มกราคา 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายครูนฤชัย ชมภูนุช ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ ออกแนะแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และพบปะเยี่ยมเยือน สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ครูแนะแนว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 37 โรงเรียนระโนด โรงเรียนทุ่งสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา ในวันที่ 11 มกราคา 2565
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย ตัวแทนครู และบุคลากร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การจัดงานทอดผ้าป่าวัดพะโคะ ณ วัดพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์ ออกแนวแนวศึกษาต่อสายอาชีพ และพบปะเยื่ยมเยือน สวัสดีปีใหม่ ผู้บริหาร ครูแนะแนว โรงเรียนสทิงพระวิทยา โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ โรงเรียนราษฎร์นิยม
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนโครงการศูนย์อาชีวศึกษา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 3 มกราคม 2565 ณ ปั๊มน้ำมันปตท.มหาชัย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ ครูจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และครูอรุณ แก้วชู้สน ครูมนูญ บัวเนี่ยว พร้อมด้วยนักศึกษา ระดับปวส. แผนกช่างเชื่อมโลหะ ทำหน้าที่ซ่อมแซมหลังคา อาคารเรียน ในวันที่ 24 ธันวาคม 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ ครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ตัวแทนรับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 จากท่าน ผอ.พรทิพย์ ศรีจำเริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามบ่อวิทยา ในนามวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ขอขอบพระคุณผู้บริหาร ครู และ นักเรียนโรงเรียนสามบ่อวิทยาเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ ครูภานุ ศรีสุวรรณ และ ครูมนูญ บัวเนี่ยว พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ร่วมจิตอาสาซ่อมปรับปรุง และทาสีประตูรั้ววิทยาลัย ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดการความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอสทิงพระ (ศจพ.อ.สทิงพระ) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย ครูจำรัส อินทสโร ได้นำนักเรียนแผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาช่างเชื่อมโลหะ ทักษะงานตรวจสอบและทดสอบวัสดุงานเชื่อมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช )ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา สรุปผลการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันต่อระดับภาค ภาคใต้ 
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายครูสำราญ ช่างสาน ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมพร้อมด้วย นางสาวชมพูนุช หลีกันชะ และ นางสาวเบญญาภา สุขชูจิต ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาในวันที่ 16 ธ.ค.64 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ ครูศรายุธ สุวรรณโณ ครูที่ปรึกษาองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ เข้าร่วมพิธีซ้อม และเข้าร่วมประชุม องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 15-16 ธ.ค.64 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จ.สงขลา
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ ครูไพโรจน์ เซ่งเอียง ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกช่างยนต์ ปวช.2 ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ บริเวรถนนเส้นวัดต้นเลียบ เพื่อความเป็นระเบียบสวยงาม สะอาด และบรรยากาศร่มรื่น ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ต้อนรับคณะกลุ่มวิทยฐานะ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กราบนมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดพะโคะ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดเตรียมสถานที่และความพร้อม เพื่อต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา รายงานโควต้ารอบที่ 1 @ขอบคุณผู้ปกครองและโรงเรียนแกนมัธยมต่างในพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกให้นักเรียนนักศึกษาเข้ารายงานตัว ตลอดถึงนักเรียนที่ให้ความสนใจในการเรียนสายอาชีพ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการจัดการเรียนการสอน และปรึกษาหารือในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ OnSite ณ ห้องประชุุมดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมประชุม โดย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ให้สอดคล้องตามนโยบาย และจุดเน้นการปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ในระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมอินทนิล1 อาคารอินทนิล ชั้น 2 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ว่าที่ร.อ.วีรฉัตร โสเจยยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ กรรมการ นายจำรัส อินทสโร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการฯ ร่วมประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครูสันทัสน์ จันทรัตน์ และครูภคมน หงษ์คู ณ ห้องประชุมดงตาล อาคารสำนักงาน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2564
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะได้รางวัลชนะเลิศระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประเภทที่1.2 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต) ระดับคะแนน 96.25 คะแนน โดยนายภานุ ศรีสุวรรณ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ประเภทที่ 2 ครู-บุคลากรทางการศึกษานำไปใช้และขยายผลดีเด่น ระดับคะแนน 91.25 คะแนน ดำเนินงานโดยครูอนันต์ บุญน้อย ครูชำนาญการได้รับรางวัล มาตรฐานเหรียญทองลำดับที่4 ประเภทที่1.2 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น (รูปแบบแปลงสาธิต) ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปี 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายครูมลิวรรณ อชวนนท์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วย นายภานุ ศรีสุวรรณ เข้าร่วมพูดคุยปรึกษาหารือเรื่อง การขับเคลื่อนแนวทางเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (sedz) ด้วยโมเดลเศรษฐกิจใหม่ โดย หัวหน้าพัฒนาการอำเภอสทิงพระ ได้ลงพื้นที่ เพื่อสำรวจ ในการดำเนินโครงการโคก หนอง นา ณ อาคารสำนักงาน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา เข้าพบ นายวิทศักดิ์ จำเริญนุสิต นายอำเภอสทิงพระ จ.สงขลา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกับคณะครู ร่วมต้อนรับว่าที่ร.ต.หญิงกาญจนาภรณ์ สังข์เพชร ครูคศ.1 ครูประจำแผนกวิชาการบัญชี ด้วยความยินดียิ่ง ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ ห้องดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานของวิทยาลัย ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประเภทที่ 1 การดำเนินงานภายในวิทยาลัยดีเด่น รูปแบบแปลงสาธิต ผ่านระบบออนไลน์ และมอบหมายให้ครูภานุ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง พนักงานราชการ นำเสนอผลการดำเนินงาน และรายงานภาพรวมของการดำเนินงานในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับภาคใต้ ประจำปี 2564 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ แปลงสาธิตโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะรองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู -บุคลากรทางการศึกษา กราบนมัสการและรายงานตัวต่อเจ้าอาวาส วัดชุมพล ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้ ครูอนันต์ บุญน้อย ครูชำนาญการ เข้ารับการประเมินประเภทที่ 2 การดำเนินงานของครู-บุคลากรทางการศึกษา นำไปใช้และขยายผลดีเด่น ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ระดับจังหวัดสงขลา ประจำปี 2564 ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง ซึ่งในการดำเนินงานภายในวิทยาลัยฯ มอบหมายครูภานุ ศรีสุวรรณ ตำแหน่ง พนักงานราชการ ครูผู้ดำเนินโครงการฯ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อการเรียนรู้ รอบรู้สถานศึกษา ผ่านช่องทาง การประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมาย นางนงคราญ ช่างสาน ครูชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมกับคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมทอดผ้ากฐินสามัคคี ณ วัดชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาสมเด็จเจ้าพะโคะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแผนกวิชาพาณิชยกรรม แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์และแผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ณ อาคาร5 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะครู เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาสมเด็จเจ้าพะโคะ พบปะพูดคุย เยี่ยมเยือนแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมผู้บริหาร คณะครูแนะแนว ประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ณ โรงเรียนวัดเจดีย์งาม อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมผู้บริหาร คณะครูแนะแนว ประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลาในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมผู้บริหาร คณะครูแนะแนว ประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมเยือนพบปะพูดคุยกับผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ณ โรงเรียนวัดอ่าวบัว อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุม คณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชา เพื่อประชุมการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 และเตรียมการสำหรับการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1/2565 ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว เข้าเยี่ยมเยือนพบปะผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนสมเด็จเจ้าพะโคะ 
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว เข้าเยี่ยมเยือนพบปะผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนวัดดีหลวง
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว เข้าเยี่ยมเยือนพบปะผู้บริหาร ครู เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ ณ โรงเรียนสามบ่อวิทยา
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมคณะผู้บริหาร ครูแนะแนว เข้าเยี่ยมเยือนพบปะผู้บริหาร ครู โรงเรียนขยายโอกาส เพื่อแนะนำประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อสายอาชีพ ใน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงเรียนชุมชนวัดคลองรีมิตรภาพ220
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรับ-จ่ายพัสดุ ประจำ 2564 ณ ห้องประชุมดงตาล ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้หัวหน้างานสวัสดิการฯ จัดทำป้ายพร้อมติดตั้งแนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ตามอาคารต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดเรียน On site ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพะโคะ ในวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมประชุมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้นายไพโรจน์ เซ่งเอียง ครูแผนกเทคนิคพื้นฐาน พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษาร่วมพัฒนาวัดพะโคะ
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ณ ห้องประชุมดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการแข่งขัน Cabing and Networking contest ปีที่ 9 ระดับภาคใต้ผ่านระบบZoom ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ต้อนรับและร่วมปรึกษาหารือ กับนายภิรมย์ ศรีงาม ตัวแทนผู้ตรวจสถานที่ จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคใต้ เข้าตรวจสถานที่ในการเปิดศูนย์เตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจขั้นตอนการจัดอบรมและทดสอบหลักสูตรผูัสัมผัสอาหาร ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล Google Meet ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ดำเนินการจัดประชุม เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาฯ งบประมาณ 2565 ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ คณะครูที่ปรึกษา พร้อมทั้งให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษาที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer Vaccine ณ โรงพยาบาลสทิงพระ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาประเมินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครู ครั้งที่2/2564 และพิจารณา ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ และประเมินพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ประชุมรองผู้อำนวยการ 4ฝ่าย เพื่อรับทราบนโยบายและปรึกษาหารือ แนวทางพัฒนาสถานศึกษา ในวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมดงตาล วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคข้าวสาร จำนวน 600 กิโลกรัม น้ำดื่ม 90 โหล ให้กับโรงพยาบาลสนาม จำนวน 3 โรงพยาบาล คือ โรงพยาบาลกระแสสินธุ์ โรงพยาบาลสนาม อ.ระโนด และสถานที่กักตัวต.ชุมพล วัดนางเหล้า อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด19 ในพื้นที่3อำเภอ คือ อ.ระโนด/อ.กระแสสินธุ์/อ.สทิงพระ จ.สงขลา  ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
 นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และชาวบ้านในพื้นที่ร่วมต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และภริยา เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง และกราบนมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดพะโคะ และสำนักสงฆ์วัดต้นเลียบ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ในวันที่ 2 ตุลาคม 2564
 ร่วมแสดงความยินดี และร่วมต้อนรับนายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาและคณะผู้บริหาร และคณะครูจากสถานศึกษาต่างๆ คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ให้เกียรติร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ และประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดีและร่วมส่ง นายชริน รัตฉวี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาและคณะผู้บริหาร และคณะครูจากสถานศึกษาต่างๆ คณะครูและเจ้าหน้าที่วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ให้เกียรติร่วมต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 
นายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ กราบอำลาเจ้าอาวาสวัดชุมพล และวัดพะโคะ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ 29 กันยายน 2564
แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ดำเนินโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านการบริการวิชาชีพ และบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาค ในระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 64 ณ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 ครูไพโรจน์ เซ่งเอียง ครูวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ นำสิ่งประดิษฐ์เครื่องกะลานวดฝ่าเท้า จำนวน7เครื่องบริจาคให้กับ รพ.สต.บ้านใหม่. /รพ.สต.ตะเครียะ/รพ.สต.โรง /รพ.สต.กระแสสินธ์ุ/รพ.สต.คลองรี /รพ.สต.นางเหล้า/รพ.สต.ชุมพล ในวันที่ 28 กันยายน 2564
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมจัดงาน"ร้อยความรักถักทอใจ..สานสายใยมุทิตา"เพื่อร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่นายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 23 กันยายน 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะเข้าศึกษาดูงานตามโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2564 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร ในวันที่ 17 กันยายน 2564
คณะกรรมการฝ่ายรวบรวมผลคะแนนการสอบการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครู) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 นายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมบริจาคข้าวสาร 5กระสอบ น้ำดื่ม 100 แพ็ค ให้กับโรงพยาบาลสนามพังเภา
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะดำเนินการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครู) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 คณะกรรมการตรวจข้อสอบการเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป (ตำแหน่ง ครู) สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนกวิชา ร่วมประชุมพิจารณาซักซ้อมแนวการปฏิบัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าธรรมเนียมการเรียน และค่าธรรมเนียมอื่น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธ ที่ 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องดงตาล อาคารสำนักงาน วิยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ โดยงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดโครงการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกอาชีพ ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันปลูกตันไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 และทางวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะจัดให้มีกิจกรรมการปลูกต้นไม้ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
นายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากรเข้าร่วมโครงการเก็บขยะทะเลที่ตกค้างในระบบนิเวศที่สำคัญแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ หาดชุมพล ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
แผนกวิชาการตลาดจัดโครงการอบรม "Digital Marketing" เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักเรียน นักศึกษา ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะได้รับรางวัลรองชนะเลิกอันดับ 2 การแข่งขันทักษะวิชาชีพสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ทักษะงานตรวจสอบและการทดสอบวัสดุงานเชื่อมการตรวจสอบแบบไม่ทำลายสภาพด้วยสารแทรกซึก (Liquid Penetrant Testing PT)
นายสมชาย นวลใย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และคณะครู บุคลากร เข้าร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลารวมใจ สานสายใยมุทิตา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ณ เดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลาเจ้าภาพดำเนินการโดย:วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
อาชีวศึกษาจังหวัดสงขลารวมใจ สานสายใยมุทิตา ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ณ เดอะฟลอร่าเมย์ รีสอร์ท สงขลาเจ้าภาพดำเนินการโดย:วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้อำนวยการ ได้มอบหมายรองรัชดา เสพมงคลเลิศ เข้าร่วมประชุมสัมมนาคณะกรรมการบริหารกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศและการจัดเตรียมการจัดงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค​ ภาคใต้ครั้งที่31 ​ประจำปีการศึกษา2563 ร​ะหว่างวันที่18-19กันยายน2563
ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน FIX IT CENTER THAILAND 4.0 (ช่วงโควิค-19) ออกให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 12 13 และ 19 กันยายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 
ท่านดร.ประชาคม จันทรชิต หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามการจัดการเรียน- การสอน ในช่วงสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในระหว่างเปิดเรียน
นายสมชาย  นวลใย ผุ้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ต้อนรับ ด.ร.อรรถพล สังขวาสี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ เดินทางมา กราบนมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ณ วัดพะโคะ ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะให้บริการประชาชน ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ปีงบประมาณ 63 ณ.วัดกลาง ม.3 ต.เชิงแส อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการอบรม(การสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ) วันที่ 10-11 สิงหาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู - บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมถวาย เทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและถวายปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา  ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพะโคะชุมพล และวัดพะโคะ 
วิทยาลัยฯ จัดตั้งจุดคัดกรอง นักเรียน นักศึกษาทุกคนบริเวณหน้าป้อมยาม ก่อนเข้าสู่วิทยาลัยฯเพื่อความปลอดภัยเชื้อไวรัสโควิด19
 คณะผู้บริหาร ครู - บุคลากรทางการศึกษา  ร่วมโครงการจิตอาสา"เราทำความดีด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำหน้ากากเฟสชิว เพื่อแจกให้กับโรงพยาบาลสทิงพระ และรพ.สต.ในพื้นที่อ.สทิงพระ ส่งต่อให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวันที่ 2 เมษายน 2563
ตัวแทนจังหวัดสงขลาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดตั้งจุดคัดกลองป้องกัน"โควิด-ไนน์ทีน" (Covid-19) ในวันที่ 24 มีนาคม 2563
คณะผู้บริหาร คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดทำเจลล้างมือเพื่อใช้ในวิทยาลัยฯ ดำเนินการโดยงานสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา  ในวันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 รายงานผลดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ดำเนินโครงการจิตอาสาอาชีวศึกษาพัฒนาชุมชนบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และซ่อมรถจักรยานยนต์เครื่องตัดหญ้าเครื่องยนต์ต่างๆ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา
นิเทศติดตามการประกอบธุรกิจของผู้เรียน ปีการศึกษา2562 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
คณะผู้บริหารเข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษา ระดับชั้นปวส.2 และคณะครูที่ควบคุมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
 คณะผู้บริหารร่วมสังเกตการณ์และติดตามการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 วันเสาร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ.วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ครูและนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเข้าพะโคะ ร่วมสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในวันพระร่วมกับชาวบ้านและศาสนิกชน ในวันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 ณ วัดพะโคะ
 "Learning by doing" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าออกบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด 
"Learning by doing" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าออกบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด 
 "Learning by doing" เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ครูและนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างไฟฟ้าออกบริการชุมชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 ณ วัดบ้านใหม่ อำเภอระโนด 
คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน-นักศึกษาร่วมขบวนแห่ผ้าพระสุวรรณมาลิกเจดีย์ศรีรัตนมาหาธาตุและช่วยงานทอดผ้าป่าสามัคคีวัดพะโคะประจำปี 2563 
"โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน" คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษาร่วมใจพัฒนาวัดพะโคะ
ร่วมพิธีเปิด "อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน" 26 ธันวาคม 2562 ตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกเดินทางกันนะคะ
ตัวแทนครูและนักศึกษาแต่งกายชุดจิตอาสาเข้าร่วมพิธีเปิดจุดตรวจเพื่อป้องกัยและลดอุบัติเหตุบนถนนช่วงเทศกาลปีใหม่
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะรับรางวัล "องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทอง" สถานศึกษาขนาดเล็ก
แผนกวิชาการบัญชี จัดโครงการสัมมนาภูมิปัญญาท้องถิ่นขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่มาให้ความรู้กับนักศึกษา กรรมวิธีในการทำขนมดู และขนมต้ม ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
เข้าร่วมการแข่งขันประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพล
 โครงการอำเภอยิ้น เคลื่อนที่ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา บริการด้วยใจ สร้างรอยยิ้มปวงประชา ณ อุทยานนกน้ำคูขุด
 การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดสงขลา ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2562
 การแข่งขันทักษะพื้นฐาน การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ระดับ อศจ.สงขลา ประจำปีการศึกษา2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
การแข่งขันทักษะวิชาชีพประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และทักษะโปรแกรมสำเร็จฯ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด สนับสนุนจักรยานยนต์ยามาอ่าเพื่อการศึกษา จำนวน 65อคันให้กับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน องค์การมาตราฐานดีเด่น
 ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช คณะผู้บริหาร ครู - บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ สงขลา ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมทอดกฐินวัดต้นเลียบ ในวันที่ 22 ตุลาคม 2562
 คณะผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วมทอดกฐินวัดพะโคะ ในวันที่ 19 ตุลาคม 2562
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรค พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562
ครูและนักศึกษา​ เข้าร่วม“โครงการเปิดบ้าน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา”
วันที่ 19-21 กันยายน 2562โดย ศูนย์พัฒนา ส่งเสริม ประสานงานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปี 2562 และลงนามความร่วม ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562
พิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านวิชาชีพบริเวณชายแดน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน และการซ่อมจักรยานยนต์เบื้องต้น ในวันที่ 24, 25, 31 กันยายน 2562 โดยแผนกช่างไฟฟ้า และแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
กิจกรรม โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางศานา "นำปิ่นโตเข้าวัดในวันพระ" ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดพะโคะ กิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการจัดโดย ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ
ลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 ส.ค.62 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
ปฏิบัติกันทุกปีกับ โครงการพัฒนาจิตบวชเนกขัมมะจาริณี ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2562 ณ วัดพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษาองค์การวิชาชีพฯ พร้อมใจสมัคร"ทำดีด้วยหัวใจ " ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
การประชุมชี้แจงผู้อำนวย​การ​รองผู้อำนวย​การ​ฝ่ายวิชาการ​ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน​นักศึกษา​สถานศึกษาอาชีวศึกษาภาคใต้​"ขับเคลื่อนงาน​ตามภารกิจและนโยบาย​สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา"
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีใน พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคลพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน -นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 28 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมรัตนโกสินธุ์ อ.สทิงพระ
กองลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ นำโดยครูผู้สอนวิชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นำโดยนายวีรนันท ์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี
วันศุกร์ ที่26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2562 และลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด(สาขาหาดใหญ่) จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
"โลกสวยด้วยมือเรา" โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะผู้บริหาร คณะครู - บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ "กิจกรรมปล่อยปู"
การจัดอบรมพัฒนาทักษะโครงการภาษาต่างประเทศ "บาฮาซา" ระหว่างวันที่  14 16 17 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมโครงการปล่อยพันธ์ปลา ณ บ้านวัดกระชายทะเล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายปัจจัย ณ วัดชุมพล และวัดพะโคะ และประกอบพิธีเวียนเทียน รับศีล ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ บ้านพังตำเสา ม.4 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าาการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี62 ในวันที่ 9 ก.ค.62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
โครงการปฎิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพะโคะ
ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาระดับภาค ภาคใต้ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสงขลา
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเษก (เราทำความดีด้วยหัวใจ) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2562 ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ตัวแทนคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา2561 (ภาคฤดูร้อน)
พิธีเปิดEnglish camp 5-6 March 2019 
สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัย​การอาชีพ​สมเด็จ​เจ้า​พะโคะ​รู้สึก​ภูมิใจ​ที่ได้มาช่วยเหลือประชาชน​ตำบลชุมพล​ในโครงการอาชีวะช่วยเหลือผู้​ประสบภัยพิบัติ​และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน​ ณ​ ศาลาอเนกประสงค์​ ม.2​ บ้านวัดกระ
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน​ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในโครงการอาชีวะช่วยเหลือผู้​ประสบภัยพิบัติ​และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน​ ณ​วัดประเจียก
จุดพักพิงชั่วคราว ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มีผู้อพยบ จำนวน 300 ชีวิต อาศัยอยู่ทั้งพี่น้องไทยพุทธ และพี่น้องไทยมุสลิม
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วททำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
คณะผู้บริหารและบุคคลากรร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน -นักศึกษาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ.วัดพะโคะ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทวดร่วมด้วยช่วยกันทุกๆฝ่าย
คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะรับบุญใหญ่ช่วงออกพรรษาและพิธีลากพระโบราณแม่ทวดยายสำลี (แม่ทวดยายหมลี) ณ วัดพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (หาดมหาราช) 
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เข้าร่วมงาน "การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้" ในระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.2561
คณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยองค์สภานิกา สภากาชาดไทย
การนำเสนอผลการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560) ในวันที่ 2 ส.ค.61 ณ ห้องอินทนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
บริการตรวจซ่อมและเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลชุมชน (ICT ชุมชน)
คณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติของสถานศึกษา พร้อมทั้งชี้แนะให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
 ลูกเสือวิสามัญ ร่วมพัฒนาวัดพะโคะ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เป็นเจ้าภาพร่วม ในการ จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ประเภทกรีฑา
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ

 วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ ความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ จัดขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

ร่วมแสดงความยินดีกับครูสำราญ ครูนงคราญ ช่างสาน ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับประเทศ" ในประเภทที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา"ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ ณ วัดพะโคะ และ วัดชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขล

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2560 

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนศ.ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

 ประชุมครูเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม และพัฒนาจิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

พิธีปัจฉิมนิเทศ และ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 บริการ ซ่อม สร้าง พัฒนา ศูนย์คูขุด ณ.ศาลา SML วัดดอนตก ระหว่างวันที่ 3, 4,  10, 11, 17, 18 มีนาคม 2561

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับปวช.2 ปวส.1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ