เนื้อหา

ข่าวกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

รายละเอียด
ข่าวกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
เนื้อหาข่าว
 
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเป็นข้าราชการที่ดีใน พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว และถวายพระพรชัยมงคลพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว #ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน -นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 28 ก.ค. 2562 ณ หอประชุมรัตนโกสินธุ์ อ.สทิงพระ
กองลูกเสือวิสามัญ ของวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ นำโดยครูผู้สอนวิชาลูกเสือ และลูกเสือวิสามัญ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ สวนสนาม และบำเพ็ญประโยชน์ของกองลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นำโดยนายวีรนันท ์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ประธานในพิธี
วันศุกร์ ที่26 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพือเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินประจำปี พ.ศ. 2562 และลงนามถวายพระพรเนื่่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษาโดยบริษัทพิธานพาณิชย์จำกัด(สาขาหาดใหญ่) จัดขึ้นในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 
"โลกสวยด้วยมือเรา" โดยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และ นักศึกษาร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
สัมมนาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562
คณะผู้บริหาร คณะครู - บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาแผนกช่างไฟฟ้าร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ "กิจกรรมปล่อยปู"
การจัดอบรมพัฒนาทักษะโครงการภาษาต่างประเทศ "บาฮาซา" ระหว่างวันที่  14 16 17 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้บริหาร คณะครู และนักศึกษาร่วมโครงการปล่อยพันธ์ปลา ณ บ้านวัดกระชายทะเล ต.ชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา
คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝนและถวายปัจจัย ณ วัดชุมพล และวัดพะโคะ และประกอบพิธีเวียนเทียน รับศีล ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ในวันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562
พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ณ บ้านพังตำเสา ม.4 ต.บ่อดาน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ดำเนินการโดยวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้าาการอบรมการสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ประกอบการ และการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปี62 ในวันที่ 9 ก.ค.62 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ตรวจสุขภาพนักเรียน นักศึกษา และคณะครู-บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ครั้งที่1 ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562
โครงการปฎิบัติธรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาร่วมกับแผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วก.สมเด็จเจ้าพะโคะ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพะโคะ
ตัวแทนนักกีฬาฟุตซอลวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา เพื่อคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนของอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลาระดับภาค ภาคใต้ ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
ตัวแทนครูเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสงขลา
ดร.สิทธิพงศ์ นกแอนหมาน ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประธานในพิธีเปิดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่29 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
ผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2562 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา​ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมณลักษณ พระบรมราชินี จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภเษก (เราทำความดีด้วยหัวใจ) จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีราชาพิเษก พุทธศักราช 2562 ในวันจันทร์ที่ 6 พ.ค.2562 ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
ตัวแทนคณะครูผู้สอนวิชาลูกเสือและนักเรียน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือวิสามัญอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา2561 (ภาคฤดูร้อน)
พิธีเปิดEnglish camp 5-6 March 2019 
สัมมนาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ครั้งที่2 ประจำปีการศึกษา2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
วิทยาลัย​การอาชีพ​สมเด็จ​เจ้า​พะโคะ​รู้สึก​ภูมิใจ​ที่ได้มาช่วยเหลือประชาชน​ตำบลชุมพล​ในโครงการอาชีวะช่วยเหลือผู้​ประสบภัยพิบัติ​และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน​ ณ​ ศาลาอเนกประสงค์​ ม.2​ บ้านวัดกระ
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน​ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ในโครงการอาชีวะช่วยเหลือผู้​ประสบภัยพิบัติ​และผลกระทบที่เกิดจากพายุโซนร้อน​ ณ​วัดประเจียก
จุดพักพิงชั่วคราว ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ มีผู้อพยบ จำนวน 300 ชีวิต อาศัยอยู่ทั้งพี่น้องไทยพุทธ และพี่น้องไทยมุสลิม
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา ร่วททำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562
คณะผู้บริหารและบุคคลากรร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ ราชสักการะ ถวายราชสดุดี และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมรัตนโกสินทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกิจกรรมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ปี พ.ศ.2561 ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
โครงการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ
พิธีเปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน -นักศึกษาร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2561 ณ.วัดพะโคะ ศิษยานุศิษย์หลวงปู่ทวดร่วมด้วยช่วยกันทุกๆฝ่าย
คณะผู้บริหาร ครู-บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะรับบุญใหญ่ช่วงออกพรรษาและพิธีลากพระโบราณแม่ทวดยายสำลี (แม่ทวดยายหมลี) ณ วัดพะโคะ
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัว ในวันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช (หาดมหาราช) 
คณะผู้บริหาร ครู และนักศึกษา เข้าร่วมงาน "การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสูระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคใต้" ในระหว่างวันที่ 18-20 ส.ค.2561
คณะผู้บริหารและข้าราชการ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 12 สิงหาคม 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอสทิงพระ
นักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา โครงการทุนการศึกษาเยาวชนผู้ยากไร้/ด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยองค์สภานิกา สภากาชาดไทย
การนำเสนอผลการดำเนินงาน ติดตามประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ปีการศึกษา 2560) ในวันที่ 2 ส.ค.61 ณ ห้องอินทนิน วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
บริการตรวจซ่อมและเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ดิจิตอลชุมชน (ICT ชุมชน)
คณะกรรมการนิเทศติดตามการปฏิบัติของสถานศึกษา พร้อมทั้งชี้แนะให้คำแนะนำในการดำเนินงาน
 ลูกเสือวิสามัญ ร่วมพัฒนาวัดพะโคะ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2561
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร เป็นเจ้าภาพร่วม ในการ จัดการแข่งขันกีฬาอาชีวเกมส์ ประเภทกรีฑา
คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดขึ้นวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์วิทยบริการ

 

วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยผู้บริหาร คณะครู อาจารย์ เจ้าหน้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู อาจารย์ผู้มีพระคุณในการอบรมสั่งสอนและประสิทธิ์ประสาทวิทยาการ ความรู้แก่ศิษย์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ จัดขึ้น ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ 

การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 12 มิถุนายน 2561 

ร่วมแสดงความยินดีกับครูสำราญ ครูนงคราญ ช่างสาน ได้รับรางวัล "รองชนะเลิศระดับประเทศ" ในประเภทที่ 8 งานวิจัยและนวัตกรรม ในโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา "วันวิสาขบูชา"ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนเทียนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าฯ ณ วัดพะโคะ และ วัดชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขล

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไป ณ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

 

ผู้บริหารมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่สอบผ่านธรรมศึกษา ประจำปี 2560 

 

การประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนศ.ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ปีการศึกษา 2561 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

 

ประชุมครูเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และการประเมินตนเองและการจัดทำแผนพัฒนา

 

ตนเองรายบุคคล (ID PLAN)

 

โครงการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม และพัฒนาจิต ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 13 พฤษภาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

พิธีปัจฉิมนิเทศ และ มอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา2560 วันที่ 15 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ

พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0 บริการ ซ่อม สร้าง พัฒนา ศูนย์คูขุด ณ.ศาลา SML วัดดอนตก ระหว่างวันที่ 3, 4,  10, 11, 17, 18 มีนาคม 2561

โครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ระหว่างวันที่ 7 - 9 มีนาคม 2561
การปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับปวช.2 ปวส.1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ